we are idols / guantanamo party program - 7" split EP

by Guantanamo Party Program

/
1.
2.
3.

about

We Are Idols side: weareidols.bandcamp.com

(P) 2012 Long Walk Records & Dropout Records - DOR17/LW004

credits

released December 16, 2012

tags

license

Track Name: Guantanamo Party Program - kamień na kamieniu
#1. Kamień na kamieniu
Oto świat który umiera
Więc dlaczego masz żyć
Zabierając resztki tego
Co jest święte
Czas który odbiera
Pozostawia zamarznięte schody
Do bycia kimś ważnym
Nasze ciała
Pozostaną cieniem
Nasze słowa
Pozostaną echem
Kamień
Kamień na kamieniu

#1. stone upon stone
here is the dying world
so why should you live
picking up remains of
what's sacred
time which takes
leaving just frozen stairs
to being someone important
our bodies
will remain shadows
our words
will remain echoes
stone
stone upon stone