suffering mind / guantanamo party program - 7" split EP

by Guantanamo Party Program

/
1.
2.
3.
4.

credits

released June 3, 2014

(P) 2014 Guantanamo Party Program
Released by Halo Of Flies (HALO69), Caramba Records & Back on Track

tags

license

Track Name: Guantanamo Party Program - [***]
#1. [***]
Sny wyznaczają nam szlak
Nadzieję na lepsze jutro
Ochotę na lepszy czas
Światło w tunelu
Marzenia będące namiastką życia
Potrzeba wyznaczająca byt
Ucieczka w chwile zapomnienia
Koniec

#1. [***]
dreams lead us the trail
a hope for a better tomorrow
a will for a better time
a light in a tunnel
dreams like a makeshift life
need determines being
escape to the moments of oblivion
the end