/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €3 EUR  or more

     

1.
04:22
2.
3.
06:19
4.
03:11
5.
6.

about

(P) 2010 No Sanctuary Records - sin01

credits

released March 12, 2010

tags

license

Track Name: ja
#01. Ja
ja który nosze krew na rekach
bezmyślny człowiek
ja zabijam wszystko wokół
bezmyślny człowiek
ja stawiam siebie wyżej niż boga
bezmyślny człowiek
ja zabijam wszystko wokół
bezmyślny człowiek
ja stawiam siebie wyżej niż boga
bezmyślny człowiek

#01. I
I, the one who's got blood on hands
mindless human
I kill everything around me
mindeless human
I - superior even to god himself
mindeless human
I kill everything around me
mindeless human
I - superior even to god himself
mindeless human
Track Name: noc umierających gwiazd
#02. Noc umierających gwiazd
a kiedy noc zabłyśnie ciemnością
gdy na niebie umrą serca gwiazd
gdy dzień pozostanie zbędnym słowem
nic więcej (się nie wydarzy)
gdy z nieba znikną jasne oczy
nic więcej (się nie wydarzy)
a wraz z nimi pospadają bogowie
nic więcej (się nie wydarzy)
gdy pozostaną martwe cmentarzyska gwiazd
nic więcej (się nie wydarzy)
bo noc gdy umrą wszystkie gwiazdy
jest końcem wszystkiego

#02. The night of dying stars
and when the night glitters with darkness
when hearts of stars die in the sky
when day is nothing but redundant word
nothing more
when light eyes disappear from skies
nothing more
and along with them gods shall fall
when only dead graveyards of stars remain
nothing more
cause the night when all the stars die
is the end of it all
Track Name: samotność
#03. Samotność
noc mrokiem spowija twarz
sam w celi zamknięty umieram
śmiech który otacza
zabija
lęk który narasta
zabija
samotność
udręka
czekanie
na wyrok
w oczach krew zamiast łez
rzeczywistość jest teraźniejszością
teraźniejszość jest powolna śmiercią

#03. Solitude
night wraps her face in the dark
I'm dying locked up in a cell
laughter that surrounds
kills
fear that is growing
kills
solitude
torment
waiting
for verdict
bloodshot eyes and no tears
reality is the here-and-now
the here-and-now is slow death
Track Name: kruchy
#04. Kruchy
zanim zbudzisz mnie ze snu
pomyśl czy warto
rozbudzać nadzieje
wymazuje ślady
które za mną zostały
jak słowa złe
zanim zbudzisz mnie ze snu
pomyśl czy warto

#04. Fragile
before you wake me up
think if it's worth
giving hope
I erase footprints
I've left behind
like evil words
before you wake me up
think if it's worth it
Track Name: sześć stóp pod ziemią
#05. Sześć stóp pod ziemią
dół jest moim domem
jestem na samym dnie
tuz nad przepaścią
sześć stop pod ziemia

#05. Six feet under
the pit is my home
I have hit rock bottom
on the edge of chasm
6 feet under
Track Name: na krańcu świata
#06. Na końcu świata
na końcu świata
patrzę w dól
widzę ciemność
jeden krok
dzieli od wieczności
w otchłani świata
jestem nikim
mały człowiek
mrok
w otchłani wieczności
pamięć
czy pozostanę?
czy będę?
pozostanę
będę

#06. At world's end
at world's end
I look down
there is darkness
just one step
from the eternity
in that world's abyss
I'm nobody
little human
gloom
in eternal abyss
memory
will I stay?
will I be?
I shall stay
I'll be